Depositum

Depositum tilbagebetales ca. 8 dage efter udlejningen. Hvis der er skader, manglende oprydning, fejlsortering af affald eller groft svineri fratrækkes der for dette i depositum.
 
I tilfælde af større skader, vil Forsamlingshuset igangsætte reparation på lejers regning.
 
Hvis skaden er så omfattende, at efterfølgende udlejning må aflyses, skal den skadevoldende lejer betale de opgjorte udgifter for forsamlingshuset.
 
Husk at sende dine kontooplysninger, så vi kan tilbagebetale depositum.

Priser

Du kan leje forsamlingshuset i ½ dag fra kl. 10.00 til kl. 18.00 samme dag eller 1-3 dage fra kl. 10.00 første dag til kl. 8.00 dagen efter lejemålet er afsluttet.

Priser for ikke-medlemmer af forsamlingshuset

 For mest retvisende billede på mobiltelefon - indstil skærm til vandret
 
Antal dage
Depositum
Betales senest 1 uge
efter reservation
Leje
Betales senest 1 måned
før lejedatoen
½ dag 2.000 kr 1.650 kr
1 dag 2.000 kr 3.850 kr
2 dage 2.000 kr 5.775 kr
3 dage 2.000 kr 7.000 kr

Betaling

Ved reservation betales depositum senest en uge efter modtagelse af lejeaftale. Lejeaftalen er først bindende, når vi har modtaget depositum.
 
Selve lejen skal betales senest en måned før udlejningsdatoen.
 
Betaling skal ske over bank til
Reg. nr. 1551 konto 8266190
 

Ved alle betalinger anføres lejedato i tekstfeltet.
Herstedøster Forsamlingshus