Medlemsskab

Hvem kan blive medlem?
- Folk bosiddende i Herstedøster Landsby kan blive medlemmer.
 
Hvordan kan du blive medlem?
- Du retter henvendelse til enten formanden for forsamlingshuset, eller kassereren.
 
Hvad koster det at være medlem af forsamlingshuset?
- Årligt kontingent er kr. 400,00 pr husstand og kr. 200,00 for enlige pensionister.
 
- Borgere, der har boet mere end et år i landsbyen uden at være medlem, har efter ét års medlemskab ret til at leje forsamlingshuset til nedsat pris.
- Borgere, der tidligere har været medlem, men som ikke har betalt kontingent rettidigt, betaler nyt indmeldelsesgebyr på 600 kr. og har efter ét år ret til at leje forsamlingshuset til nedsat pris.

Kun for medlemmer

Fordele ved medlemsskab

Som medlem kan du leje forsamlingshuset til en billigere pris, og du kan reservere huset mere end ét år frem i tiden. Du kan kun leje forsamlingshuset til nedsat pris, når du selv, dine børn eller forældre skal bruge huset. Hvis du skal afholde et firmaarrangement, skal du betale fuld pris for leje af forsamlingshuset

Priser for leje af forsamlingshuset for medlemmer

 For mest retvisende billede på mobiltelefon - indstil skærm til vandret
 
Antal dage
Depositum
Betales senest 1 uge
efter reservatiom
Leje
Betales senest 1 måned
før lejedato
½ dag 1000 kr 825 kr
1 dag 1000 kr 1.650 kr
2 dage 1000 kr 2.475 kr
3 dage 1000 kr 3.300 kr
 
 
Betaling til forsamlingshusets bank Reg.nr. 1551 konto 8266190
 

Seniorgruppen

Læs mere om Seniorgruppen i Herstedøster her
 

Foreningen Herstedøster Forsamlingshus

 
Generalforsamling 2024
 
 
Generalforsamling 2023 
  
Generalforsamling 2022
 
Se beretning og referat fra tidligere generalforsamlinger i arkivet
 
Nye toiletter
Generalforsamlingen besluttede i marts 2015, at gennemføre en renovering af forsamlingshusets toiletter og etablere et handicaptoilet. Vores lokale virksomhed HRH gennemførte arbejdet i sommeren 2015. Vi modtog etableringstilskud fra Lokale- og Anlægsfonden og fra Vanførefonden. Projektbeskrivelse og regnskab ligger i arkivet 
     
 
Nyt køkken 
Generalforsamlingen besluttede i marts 2019, at gennemføre en renovering af forsamlingshusets køkken. Vores lokale virksomhed HRH gennemførte arbejdet i sommeren 2020. Vi takker Nykredits Fond mange gange for tilskuddet til køkkenet.
 
 
 
Herstedøster Forsamlingshus