Herstedøster Forsamlingshus' historie

Borgerne i Herstedøster Sogn begyndte i 1947 en indsamling med henblik på at bygge et forsamlingshus i landsbyen. Andelsselskabet Foreningen Herstedøster Forsamlingshus blev oprettet, men først i 1958 kunne byggeriet påbegyndes. Forsamlingshuset blev indviet i sommeren 1959. Det er dermed måske et af de sidste nybyggede forsamlingshuse i Danmark.
 
Huset har siden da været anvendt som samlingspunkt for Herstedøster og omegns borgere. Forsamlingshuset er et stort aktiv for landsbyen, og det er flittigt benyttet til både fælles aktiviteter og private arrangementer.

Faste traditioner og arrangementer

 
Kommende arrangementer: 
 

17. Januar 2023: Fællesspisning

 
Vi afholder hvert år fastelavnsfest og juletræshygge for byens børn. Sankt Hans bålet tændes også hvert år ved forsamlingshuset efter et fakkeloptog igennem byen. Det årlige bankospil tiltrækker mange af byens borgere ligesom fællesspisninger næsten hver måned er med til at holde liv i landsbyen.
 
Vi udsender nyhedsbreve om mange af arrangementerne.
 
I samarbejde med Albertslund Bibliotek og Herstedøster Kirke afholdes aftener med foredrag, underholdning og musik. Herstedøsters Seniorgruppe mødes hver uge i huset ligesom der tages initiativ til gymnastik og mange andre aktiviteter.
 
 

Udlejning

 
Forsamlingshuset udlejes til private fester og andre arrangementer som for eksempel barnedåb, konfirmation, bryllup og begravelsesreceptioner. Huset udlejes ikke til ungdomsfester.
 
Huset udlejes til medlemmer af Foreningen Herstedøster Forsamlingshus og til udenbys borgere. Nuværende eller tidligere beboere i Herstedøster landsby kan være medlemmer.
 
"Ikke-medlemmer"
af forsamlingshuset
kan tidligst reservere
huset ét år før udlejnings-
datoen. I juni, juli og
august måned, samt jul og
nytår udlejes kun til
forsamlingshusets
medlemmer. Dog kan "ikke medlemmer" leje til dagsarrangementer i sommermånederne, fx. til bisættelser.
 
Husk at tjekke om huset
er ledigt inden henvend-
else - se kalenderen.
 
Herstedøster Forsamlingshus